dr Jagoda Bloch
Jagoda Bloch

Absolwentka logopedii SWPS, Podyplomowego Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarstwa w ID. Członek Komisji Karty Ekranowej TVP.