Kurs prezenterski drugiego stopnia
Kurs Prezenterski Drugiego Stopnia

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły „Podstawowy Kurs Prezenterski” organizowany przez Akademię Telewizyjną TVP lub posiadają (udokumentowany) przynajmniej roczny staż pracy przed kamerą. Intensywny program kursu obejmuje łącznie 30 godzin. Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach. Kurs stanowi kontynuację Podstawowego Kursu Prezenterskiego:  utrwala nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności, poszerzając zakres programowy m.in. o indywidualne konsultacje stylistyczne i logopedyczne. Od maja 2016 roku oferujemy kurs realizowany wg rozszerzonego programu, dedykowany szczególnie prezenterom audycji informacyjnych.

Załączniki

Program obejmuje:
• treningi rozmów przed kamerą/w studiu telewizyjnym, 
• trening pracy z teleprompterem,
• indywidualne konsultacje wizerunkowe ze stylistą,
• indywidualne konsultacje logopedyczne,
• analizy poprawności językowej nagrań prowadzone przez konsultantów Poradni Językowej AT TVP,
• praktyczny trening „standupera” (w tym symulowanych „wejść na żywo”),
• realizację symulowanych pełnych wydań audycji informacyjnych,
• analizy zarejestrowanych materiałów prowadzone indywidualnie lub w małych grupach (w zależności od rodzaju  analizowanych materiałów). 

Trenerzy:
• Przemysław Babiarz
        • Jędrzej Dudkiewicz
        • Bożena Targosz
        • dr Jagoda Bloch
        • Anna Albin
• Maciej Jabłoński
• Halina Marszałek-Mrozowska
• Maria Bończyk
• Ewa Kozicka
• Katarzyna Karnaszewska
   

Uczestnicy otrzymują:
• materiały szkoleniowe i przybory do notowania,
• komplet własnych nagrań dokonanych podczas kursu (przekaz plikowy lub płyta dvd),
• serwis napojów (kawa, herbata, woda mineralna) podczas całego kursu,
• obiady (piątek/sobota/niedziela),
• dostęp do sieci Wi-Fi,
• możliwość bezpłatnego parkowania samochodu na terenie TVP przez cały czas trwania zajęć,
        • serwis fotograficzny (opcjonalnie – wymaga udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku).

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Cena kursu: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)


Zgłoszenie powinno zawierać list motywacyjny CV (ze zdjęciem) i wypełnioną kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia (wraz
z CV i listem motywacyjnym) należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania kursu (z bardzo ważnych powodów organizacyjnych).

Opłaty za udział w kursie należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. 

TVP wystawia fakturę (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).