Kursy wystąpień publicznych/medialnych
Kurs Wystąpień Publicznych/Medialnych

„Akademia Telewizyjna TVP” oferuje intensywne, jednodniowe kursy przygotowujące uczestników do różnego typu wystąpień publicznych, a także wystąpień w telewizji oraz innych mediach (wywiadów, wypowiedzi, udziału w programach publicystycznych itp.). Wyjątkowość naszych kursów polega na dużej liczbie ćwiczeń praktycznych realizowanych w profesjonalnych warunkach studia telewizyjnego, z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki telewizyjnej. Jednoczesna praca kilku trenerów pozwala maksymalnie obiektywizować oceny i zalecenia wynikające z prowadzonych konsultacji. Kursy konstruowane są z modułów programowych, których rodzaj i liczbę można dopasować do realnych potrzeb i oczekiwań uczestnika.

Załączniki

Program obejmuje m.in.:
• ogólną analizę sposobu mówienia i czytania (głos, artykulacja, dykcja),
• uświadomienie wad i zalet głosu i sposobu jego używania, 
• nagrywanie symulowanych wystąpień: „okolicznościowych” (np. jubileusz lub nagroda dla Firmy), 
 możliwe: prezentacja Power Point, autoprezentacja, komunikaty/adresy do zespołów pracowniczych, 
• nagrywanie symulowanych wywiadów i wypowiedzi typu „setka” (jak do materiału 
 w telewizyjnym programie informacyjnym), 
• analizę nagranych wystąpień pod względem „ogólnego wrażenia”, konstrukcji, treści, 
 poprawności językowej i skuteczności przekazu, sposobu wykorzystania środków technicznych 
          (mikrofon, kamera, itd.), zachowań niewerbalnych, przyciągania uwagi odbiorcy, sposobu
          odpowiadania, 
          (zwięzłość, klarowność, konstrukcja, czas itd.) i skuteczności przekazu 
• porady i ćwiczenie wybranych elementów, 
• analizę nagranych wystąpień pod względem sposobu posługiwania się głosem i interpretacji 
 oraz wpływu na wizerunek,
• wskazówki i zalecenia dotyczące dalszych samodzielnych ćwiczeń.

Trenerzy: 
W zależności od dziedziny, którą zajmuje się zawodowo uczestnik szkolenia oraz od wniosków z przeprowadzonej analizy ankiety wstępnej, każdorazowo dokonujemy doboru zespołu trenerów kierując się ich doświadczeniem i specjalizacją w rozwiązywaniu określonego typu problemów. Wybór kadry trenerskiej może być również uzależniony od ustalonego terminu realizacji szkolenia. Dobór kadry trenerskiej ograniczony jest w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. „konfliktu interesów” (w takich przypadkach Akademia Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”). 

Logopedzi medialni: 

Trenerzy studyjni/analitycy: 
        • Rafał Jas

Styliści/charakteryzatorzy: 

Uczestnicy otrzymują:
• indywidualny program szkolenia z opisem poszczególnych modułów, 
• materiały szkoleniowe i przybory do notowania, 
• komplet własnych nagrań dokonanych podczas kursu (pliki na płycie dvd), 
• serwis napojów (kawa, herbata, woda mineralna) podczas całego kursu, 
• obiad, 
• dostęp do sieci Wi-Fi,
• serwis fotograficzny (na życzenie).

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Prosimy o pobranie Karty Zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl Z każdą zgłaszającą się osobą kontaktujemy się indywidualnie. 

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania kursu (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Zakwalifikowani uczestnicy (przed udziałem w szkoleniu) będą proszeni o przesłanie (opcjonalnie – wg indywidualnych uzgodnień): posiadanych nagrań dotychczasowych wystąpień (w formie plików lub linków internetowych) plików z prezentacjami (o ile mają być one przedmiotem treningu) tematów i materiałów pomocniczych do przygotowania symulowanych wywiadów telewizyjnych 

Opłaty za udział w kursie (kwota 2583 zł) należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).

Miejsce:
 Akademia Telewizyjna TVP, ul. Woronicza 17, blok „R” 

Cena (promocyjna) kursu wynosi: 2100 zł + VAT od osoby (cena brutto: 2583 zł)

Szczegółowe informacje w załączniku