Kursy wystąpień publicznych/medialnych
Kurs Wystąpień Publicznych/Medialnych

„Akademia Telewizyjna TVP” oferuje intensywne, jednodniowe kursy przygotowujące uczestników do różnego typu wystąpień publicznych, a także wystąpień w telewizji oraz innych mediach (wywiadów, wypowiedzi, udziału w programach publicystycznych itp.). Wyjątkowość naszych kursów polega na dużej liczbie ćwiczeń praktycznych realizowanych w profesjonalnych warunkach studia telewizyjnego, z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki telewizyjnej. Jednoczesna praca kilku trenerów pozwala maksymalnie obiektywizować oceny i zalecenia wynikające z prowadzonych konsultacji. Kursy konstruowane są z modułów programowych, których rodzaj i liczbę można dopasować do realnych potrzeb i oczekiwań uczestnika. Wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym.

Załączniki

Program obejmuje m.in.:
• ogólną analizę sposobu mówienia i czytania (głos, artykulacja, dykcja),
• uświadomienie wad i zalet głosu oraz sposobu jego używania,
• nagrywanie symulowanych wystąpień różnego rodzaju (np. „okolicznościowych” - jubileusz lub nagroda dla Firmy), prezentacji Power Point, autoprezentacji, przekazywania komunikatów do zespołów pracowniczych, itp.)
• nagrywanie symulowanych wywiadów i wypowiedzi typu „setka” (jak do programu informacyjnego),
• analizę nagranych wystąpień pod względem „ogólnego wrażenia”, konstrukcji, treści, poprawności językowej i skuteczności przekazu, sposobu wykorzystania środków technicznych (mikrofon, kamera, itd.), zachowań niewerbalnych, przyciągania uwagi odbiorcy, sposobu odpowiadania na pytania (zwięzłość, klarowność, konstrukcja, czas itd.) i skuteczności przekazu
• porady i ćwiczenie wybranych elementów,
• analizę nagranych wystąpień pod względem sposobu posługiwania się głosem i interpretacji tekstu oraz wpływu na wizerunek,
• wskazówki i zalecenia dotyczące dalszych samodzielnych ćwiczeń.

Trenerzy: 
W zależności od dziedziny, którą zajmuje się zawodowo uczestnik szkolenia oraz od wniosków z przeprowadzonej analizy ankiety wstępnej, każdorazowo dokonujemy doboru zespołu trenerów kierując się ich doświadczeniem i specjalizacją w rozwiązywaniu określonego typu problemów. Wybór kadry trenerskiej może być również uzależniony od ustalonego terminu realizacji szkolenia. Dobór kadry trenerskiej ograniczony jest w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. „konfliktu interesów” (w takich przypadkach Akademia Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”). 

Logopedzi medialni: 
• Ewa Kozicka
• dr Jagoda Bloch 

Trenerzy studyjni/analitycy: 
       
Styliści/charakteryzatorzy: 

Uczestnicy otrzymują:
• indywidualny program szkolenia z opisem poszczególnych modułów, 
• materiały szkoleniowe i przybory do notowania, 
• komplet własnych nagrań dokonanych podczas kursu (przekaz plikowy lub płyta dvd), 
• serwis napojów (kawa, herbata, woda mineralna) podczas całego kursu, 
• obiad, 
• dostęp do sieci Wi-Fi,
• serwis fotograficzny (na życzenie).

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Prosimy o pobranie Karty Zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl Z każdą zgłaszającą się osobą kontaktujemy się indywidualnie. 

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania kursu (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Zakwalifikowani uczestnicy (przed udziałem w szkoleniu) będą proszeni o przesłanie (opcjonalnie – wg indywidualnych uzgodnień): posiadanych nagrań dotychczasowych wystąpień (w formie plików lub linków internetowych) plików z prezentacjami (o ile mają być one przedmiotem treningu) tematów i materiałów pomocniczych do przygotowania symulowanych wywiadów telewizyjnych 

Opłaty za udział w kursie należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).

Miejsce:
 Akademia Telewizyjna TVP, ul. Woronicza 17, blok „R” 

Cena kursu wynosi: 2970,00 zł od osoby (cena brutto: 3653,10 zł)

Szczegółowe informacje w załączniku