Warsztaty medialne
Warsztaty medialne

Akademia Telewizyjna TVP oferuje organizację i przeprowadzenie różnego typu warsztatów medialnych (w formule zamkniętej). Program warsztatów jest każdorazowo tworzony indywidualnie wg wskazań, oczekiwań i potrzeb zamawiającego. W zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i popularnych dziennikarzy mogą uczestniczyć grupy od kilku do ok. 35 osób. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, pracowniach i studiach Akademii Telewizyjnej TVP.

Załączniki

Program może obejmować np.:
• naukę poprawnej i skutecznej autoprezentacji, 
• wybrane elementy wystąpień publicznych (z treningiem praktycznym w grupie), 
• zasady poprawnego redagowania tekstów, 
• prezentację zasad stylizacji i przygotowania do wystąpień, które mają być filmowane lub
           fotografowane, 
• zwiedzanie obiektów TVP wg uzgodnionego planu, 
• spotkania autorskie ze znanymi prezenterami i dziennikarzami TVP.

Na życzenie zamawiającego tworzymy również inne moduły programowe dostosowanie do zainteresowań i oczekiwań uczestników. Warsztaty tego typu z powodzeniem organizowane były dotąd m.in. dla młodzieży (np. młodych sportowców, harcerskiej kadry instruktorskiej) i dorosłych (np. grup pracowników organizacji zarządzania prawami autorskimi, grup kadry menadżerskiej – w ramach programu integracyjno-motywacyjnego i in.). 

Cena warsztatów:
Każdorazowo kalkulowana indywidualnie w porozumieniu z zamawiającym

Dodatkowe informacje: 
szkolenia@tvp.pl, tel. 225478674 (od poniedziałku do piątku, w godz.10.00 – 16.00).