Indywidualne kursy lektorskie
Kurs lektorski

Kształcenie profesjonalnych lektorów różnych gatunków filmowych, reklamowych oraz wydawniczych (audiobooki). Zapewniamy pracę pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych w profesjonalnych warunkach.

Załączniki

Specjalności kursów lektorskich:
• lektor filmowy,
• lektor audiobooków,
        • lektor reklamy.
       
Trenerzy:
        • Maciej Jabłoński
       
Kurs prowadzony jest w formie projektowanego indywidualnie pakietu konsultacji interpretacyjnych 
z logopedą oraz treningów interpretacyjnych z trenerem (logopedą lub lektorem). Udział w kursie poprzedzony jest kwalifikacją wstępną, dokonywaną na podstawie informacji i materiałów przesłanych w zgłoszeniu. 

Cena konsultacji wstępnej wynosi: 500 zł + VAT (cena brutto: 615).
Cena kolejnych konsultacji  wynosi: 220 zł + VAT (cena brutto: 270,60 zł). 
Cena pakietu 3 konsultacji wynosi: 610 zł + VAT (cena brutto: 750,30 zł).
Cena pakietu 10 konsultacji wynosi: 2000 zł + VAT (cena brutto: 2460 zł). 

Czas jednej konsultacji wynosi 55 minut. 

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Terminy uzgadniane są indywidualnie (zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco)

Prosimy o pobranie karty zgłoszenia. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:
• list motywacyjny (w tym opis konkretnych zamierzeń zawodowych ze wskazaniem gatunków i form,
 w których dana osoba zamierza się specjalizować np. lektor filmów dokumentalnych, reklam radiowych itp.),
• cv ( z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych i ewentualnie przebytych treningów i szkoleń),
• minimum trzy próbki głosowe w formie plików audio lub wideo, o czasie trwania co najmniej 2 minuty każda, zawierające różne formy aktywności głosowej kandydata (np. swobodne mówienie, interpretacja tekstu literackiego, interpretacja tekstu reklamowego/promocyjnego itp.). Liczba i czas trwania próbek głosowych nie jest ograniczona, niemniej wskazane jest wystrzeganie się nadmiernie licznych, długich 
i wzajemnie podobnych (istotą materiału jest prezentacja głosu i już posiadanych umiejętności lektorskich).

Z każdą zgłaszającą się osobą kontaktujemy się indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania konsultacji (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Opłaty za konsultacje (kwota brutto) należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).