Konsultacje logopedyczne
Konsultacje Logopedyczne

Akademia Telewizyjna TVP  oferuje konsultacje logopedyczne i interpretacyjne dotyczące poprawnego mówienia i czytania, przeznaczone dla pracowników mediów elektronicznych (radio, telewizja) oraz używających głosu do wykonywania określonej pracy (np. konferansjerów, megafonistów, DJ-ów, duchownych, i in.). Konsultacje umawiane i prowadzone w trybie indywidualnym pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych w warunkach profesjonalnych: Pracowni Logopedycznej lub (opcjonalnie) Studia Szkoleniowego (telewizyjnego) lub Studia Lektorskiego (radiowego).

Załączniki

Akademia Telewizyjna TVP dysponuje doskonałym zespołem logopedów medialnych – osób posiadających wieloletnie doświadczenia i dokonania w kształceniu prezenterów i reporterów Telewizji Polskiej a także w szkoleniach komercyjnych realizowanych dla kontrahentów zewnętrznych (firm i osób indywidualnych). Umożliwia to dopasowanie specjalizacji trenera do zdiagnozowanych problemów i oczekiwań uczestnika konsultacji. Wybór kadry trenerskiej może być również uzależniony od ustalonego terminu realizacji szkolenia. Dobór kadry trenerskiej ograniczony jest w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. „konfliktu interesów” (w takich przypadkach Akademia Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”).

Konsultacja diagnostyczna

Odbywana jednorazowo. Rekomendowana dla osób które chcą poznać i uświadomić sobie wady i zalety własnego głosu oraz sposobu jego używania. Umożliwia zaplanowanie długookresowej pracy nad poprawą lub doskonaleniem aparatu mowy i sposobu mówienia. Wskazana także dla osób planujących rozpoczęcie pracy, w której posługiwanie się głosem odgrywa ważną rolę.
• ogólna analiza sposobu mówienia i czytania (głos, artykulacja, dykcja), 
• analiza głosu, diagnoza wad i zaburzeń mówienia, 
• uświadomienie wad i zalet głosu oraz sposobu jego używania, 
• wskazanie problemów oraz rodzaju zalecanych konsultacji i ćwiczeń, 
• określenie zakresu i przybliżonego czasu poprawy lub wyeliminowania wad, 
• za dodatkową opłatą - możliwość zamówienia pisemnego raportu (opisu).

Cena konsultacji: 160 zł + VAT (cena brutto: 196,80 zł)

Konsultacja logopedyczna

Umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie efektów konkretnych ćwiczeń mających na celu korektę wad oraz poprawę sposobu mówienia i czytania.  
• korekta wad wymowy i zaburzeń głosu, 
• nagrania dźwiękowe i ich analiza, 
• kształtowanie poprawnego mówienia i czytania, 
• wybrane elementy interpretacji tekstu.

Cena 1 konsultacji: 150 zł + VAT (cena brutto: 184,50 zł) 
Cena pakietu 3 konsultacji: 420 zł + VAT (cena brutto: 516,60 zł) 
Cena pakietu 10 konsultacji: 1380 zł + VAT (cena brutto: 1697,40 zł)

Konsultacja interpretacyjna

Rekomendowana dla prezenterów i reporterów mediów elektronicznych oraz innych osób wykonujących pracę wymagającą profesjonalnego mówienia i czytania 
doskonalenie sposobu mówienia i czytania 
• nauka interpretacji różnych rodzajów tekstu, 
• nagrania dźwiękowe i ich analiza, 
• ćwiczenia z wykorzystaniem telepromptera (rejestracja telewizyjna), 
• wybrane elementy zachowań niewerbalnych.

Cena 1 konsultacji: 180 zł + VAT (cena brutto: 221,40zł) 
Cena pakietu 3 konsultacji: 510 zł + VAT (cena brutto: 627,30zł)
Cena pakietu 10 konsultacji: 1680 zł + VAT (cena brutto: 2066,40zł)

Konsultacje dla młodzieży

Adresowane do gimnazjalistów, licealistów i studentów pragnących poprawnie i sprawnie mówić i czytać 
• analiza, diagnoza i korekta wad wymowy i zaburzeń głosu, 
• nauka poprawnego mówienia i czytania, 
• elementy autoprezentacji.

Cena 1 konsultacji: 150 zł + VAT (cena brutto: 184,50 zł) 
Cena pakietu 3 konsultacji: 420 zł + VAT (cena brutto: 516,60 zł) 
Cena pakietu 10 konsultacji: 1380 zł + VAT (cena brutto: 1697,40 zł)

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

Terminy uzgadniane są indywidualnie (zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco). 

Prosimy o pobranie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl Z każdą zgłaszającą się osobą kontaktujemy się indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania konsultacji (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Opłaty za konsultacje (kwota brutto) należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).