Kurs operatora steadicam
Steadicam

Akademia Telewizyjna TVP oferuje dwudniowy kurs dla operatorów profesjonalnych systemów stabilizacji pracy kamery (steadicam). W zajęciach prowadzonych przez doświadczonego trenera uczestniczy grupa 6-8 osób. Uczestnicy pracują na sprzęcie profesjonalnym (steadicam EFP). Program kursu obejmuje łącznie 16 godzin.

Załączniki

Program obejmuje:
• konstrukcja i zasady działania sprzętu,
• przygotowanie sprzętu do pracy,
• zakładanie i wyważanie steadicamu (pokazy i ćwiczenia),
• zasady bezpieczeństwa,
• motoryka operatora (pokazy i ćwiczenia),
• realizacja zdjęć przy użyciu steadicamu (pokazy i ćwiczenia).


Wymagania:
• udokumentowane doświadczenie w pracy profesjonalnego operatora kamery tv,
• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
(uwaga: schorzenia stawów lub kręgosłupa stanowią poważne zagrożenie 
w pracy operatora steadicam!).Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Cena wynosi: 1450 zł + VAT od osoby (cena brutto: 1783,50 zł) 
Uwaga: operatorzy współpracujący na stałe z TVP mogą otrzymać 200,00 zł rabatu od ceny netto. 
Prosimy o pobranie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia z załącznikami należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
• wypełnioną kartę zgłoszenia 
• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
• CV 
• krótki (udokumentowany) opis dotychczasowego doświadczenia w pracy operatorskiej 

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania kursu (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Opłaty za udział w kursie należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. 

TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).