Akademia Telewizyjna TVP
Akademia Telewizyjna

Akademia Telewizyjna jest wyspecjalizowanym działem Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej S.A. Dysponuje własną bazą szkoleniowo- dydaktyczną m.in. nowoczesnym studiem telewizyjnym HD, Atelier fotograficzno- filmowym, studiem lektorskim, systemami montażu nieliniowego oraz salami wykładowymi i salą komputerową w głównej siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17.

Kreatywność i jakość to główne cele działań „Akademii Telewizyjnej”. Organizuje ona kursy, szkolenia, warsztaty i inne projekty edukacyjne popularyzujące wiedzę, treningi i konsultacje zgodnie z potrzebami jednostek TVP oraz wynikające z analiz warsztatowych i ocen oferty programowej, konferencje i seminaria szkoleniowe we współpracy z wybranymi uczelniami oraz krajowymi międzynarodowymi organizacjami medialnymi. Akademia Telewizyjna TVP prowadzi Poradnię Językową i koordynuje wszelkie działania związane z ochroną języka polskiego w działalności TVP. Przeprowadza także egzaminy na Karty Ekranowe stanowiące certyfikaty uprawniające do pracy przed kamerą, a także ocenia (na zlecenie jednostek organizacyjnych) kwalifikacje zawodowe pracowników TVP.

Akademia Telewizyjna TVP współpracuje z najlepszymi fachowcami. Wśród naszych trenerów jest wielu twórców telewizyjnych: prezenterów, reporterów, reżyserów, operatorów, realizatorów technicznych, montażystów czy inżynierów. Jest wydawcą skryptów i książek dotyczących zagadnień warsztatowych różnych dziedzin i zawodów związanych z telewizją. Swoje projekty szkoleniowe prezentowała na międzynarodowych sympozjach np. podczas sesji EUROVISION ACADEMY (d. EBU TRAINING) działającej w ramach Europejskiej Unii Nadawców (European Broadcasting Union), której aktywnym członkiem jest Telewizja Polska S.A. Akademia Telewizyjna współorganizuje różne festiwale i imprezy związane z twórczością telewizyjną.