Akademia Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP zaprasza do udziału w II edycji Akademii Dziennikarstwa,
 której tematem przewodnim jest: 
„Europa wobec kryzysu migracyjnego”.


Zajęcia odbeda sie w dn. 29 listopada - 4 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Celem Akademii Dziennikarstwa jest:
   •   doskonalenie warsztatu dziennikarskiego pod okiem najlepszych fachowców,
   •   podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników,
   •   rozwój umiejętności pracy z materiałem dziennikarskim,
   •   doskonalenie sprawności technicznej obróbki materiału,
   •   wzmocnienie etyki zawodowej w pracy dziennikarza.
Do udziału w Akademii Dziennikarstwa zapraszamy początkujących dziennikarzy wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w mediach audiowizualnych, społecznie zaangażowanych i zainteresowanych polityką europejską, w szczególności stosunkami polsko-niemieckimi. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
Udział w Akademii jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (dla osób spoza Warszawy) i wyżywienia w Warszawie. Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać:
   •   list motywacyjny
   •   życiorys
   •   opis swoich doświadczeń w pracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem projektów telewizyjnych
 na adres mailowy: akademia@kas.pl 
w terminie do 8 listopada 2015 r.

W temacie maila prosimy o wpisanie: „AD II imię i nazwisko kandydata”. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

Ze względu na intensywny program szkolenia oczekujemy od wybranych kandydatów dyspozycyjności w okresie trwania warsztatów. 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 56 oraz Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, moich danych osobowych, dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 ze zm.). 

http://www.kas.de/polen/pl/