Podsumowaliśmy ankiety ewaluacyjne naszych projektów
Średnia ocena szkoleń zrealizowanych w Akademii Telewizyjnej