Warsztaty lektorskie
Warsztaty lektorskie

Akademia Telewizyjna TVP oferuje możliwość udziału w warsztatach lektorskich w specjalizacjach reklama oraz film. Informacje o planowanej organizacji warsztatów, z podaniem specjalizacji, terminu, opisu realizowanego programu oraz ceny, każdorazowo ogłaszane są miesiąc przed datą szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą przesyłać swoje zgłoszenia na bieżąco (wówczas zostaną indywidualnie powiadomione o dacie najbliższych warsztatów, gdy tylko zostanie ona ustalona). Zajęcia prowadzone są w grupach 6-12 osobowych (w zależności od specjalizacji). Udział w warsztatach poprzedzony jest kwalifikacją wstępną, dokonywaną na podstawie informacji i materiałów przesłanych w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno zawierać:
• list motywacyjny,
• cv ( z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych)
• minimum trzy próbki głosowe w formie plików audio lub wideo, o czasie trwania co najmniej 2 minuty każda, zawierające różne formy aktywności głosowej kandydata odpowiadające specjalizacji, której dotyczą dane warsztaty

Przesłane zgłoszenie jest poddawane analizie i ocenie. W przypadku wątpliwości lub braku możliwości kwalifikacji do udziału w warsztatach, kandydatowi mogą zostać zaproponowane konsultacje (logopedyczne lub lektorskie) mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych przeciwwskazań i przygotowanie do udziału w warsztatach. Podczas treningów wykorzystywane są, odpowiednio dobrane, materiały (radiowe lub telewizyjne).

Załączniki

 Specjalizacje lektorskie:
        • filmowa,
        • reklamowa,
        • dubbingu.


Trenerzy:
        • Maciej Jabłoński
        • Krzysztof Mielańczauk