Warsztaty lektorskie
Warsztaty lektorskie

Kształcenie profesjonalnych lektorów różnych gatunków filmowych, reklamowych oraz wydawniczych. Zapewniamy pracę pod kierunkiem doskonałego zespołu doświadczonych trenerów-logopedów medialnych w warunkach profesjonalnych studiów i kabin lektorskich.

Załączniki

 Specjalizacje lektorskie:
        • filmowa,
        • reklamowa,
        • dubbingu.


Trenerzy:
        • Maciej Jabłoński
        • Krzysztof Mielańczauk

Warsztaty prowadzone są w grupach 6-12 osobowych (w zależności od specjalizacji). Udział w warsztatach poprzedzony jest kwalifikacją wstępną, dokonywaną na podstawie informacji i materiałów przesłanych w zgłoszeniu. 

 Zgłoszenia i dodatkowe informacje:


Cena (PROMOCYJNA) kursu wynosi: 600,00 zł + VAT od osoby (cena brutto: 738,00 zł)


Prosimy o pobranie karty zgłoszenia. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@tvp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:
• list motywacyjny (w tym opis konkretnych zamierzeń zawodowych ze wskazaniem gatunków i form,
 w których dana osoba zamierza się specjalizować np. lektor filmów dokumentalnych, reklam radiowych itp.),
• cv ( z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych i ewentualnie przebytych treningów i szkoleń),
• minimum trzy próbki głosowe w formie plików audio lub wideo, o czasie trwania co najmniej 2 minuty każda, zawierające różne formy aktywności głosowej kandydata (np. swobodne mówienie, interpretacja tekstu literackiego, interpretacja tekstu reklamowego/promocyjnego itp.). Liczba i czas trwania próbek głosowych nie jest ograniczona, niemniej wskazane jest wystrzeganie się nadmiernie licznych, długich 
i wzajemnie podobnych (istotą materiału jest prezentacja głosu i już posiadanych umiejętności lektorskich).

Z każdą zgłaszającą się osobą kontaktujemy się indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odwołania warsztatów (z ważnych powodów organizacyjnych). 

Opłaty za warsztaty (kwota brutto) należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji terminu, co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu. TVP wystawia fakturę VAT (istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma).