Akademia Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP
zaprasza do udziału w III. edycji Akademii Dziennikarstwa. 
Więcej informacji na: http://www.kas.de/polen/pl/pages/15948/