Warsztaty redakcyjne
Warsztaty redakcyjne

 Akademia Telewizyjna TVP oferuje organizację i przeprowadzenie warsztatów redagowania różnego typu tekstów. Zajęcia prowadzone są w formule zamkniętej. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się pisaniem i redagowaniem artykułów (np. prasowych, internetowych), komunikatów, biuletynów i różnego typu wydawnictw. 

Załączniki

Program warsztatów jest każdorazowo dostosowywany indywidualnie wg wskazań, oczekiwań oraz potrzeb zamawiającego i może obejmować różne zagadnienia, m.in.:
• zasady redagowania,
• ćwiczenia w redakcji wybranych tekstów,
• poprawność językową, stylistyczną i ortograficzną,
• informacje o dostępnych, darmowych narzędziach wsparcia (aplikacjach, słownikach i poradniach   internetowych),
• omówienie zmian i tendencji we współczesnej polszczyźnie,
• charakterystykę języka i gatunków w nowych mediach, copywriting, webwriting.

Typowe szkolenie poprzedzone jest analizami oryginalnych tekstów przekazywanych przez zlecającego, które wykorzystywane są również w prowadzonych treningach praktycznych. 

W zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów – konsultantów Poradni Językowej Akademii Telewizyjnej TVP, mogą uczestniczyć grupy od kilku do ok. 30 osób. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, pracowniach i studiach Akademii Telewizyjnej TVP lub w siedzibie zamawiającego.

Trenerzy:

Cena warsztatów:  
każdorazowo kalkulowana indywidualnie w porozumieniu z zamawiającym. 

Dodatkowe informacje: 
szkolenia@tvp.pl, tel. 225478674 (od poniedziałku do piątku, w godz.10.00 – 16.00).