Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych za 2018 rok
Średnia ocena szkoleń zrealizowanych w Akademii Telewizyjnej