Kurs wystąpień publicznych
CENA*: 3198 ZŁ (2600 ZŁ + VAT)

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: (+48 22) 547 86 74, szkolenia@tvp.pl

Intensywny, jednodniowy kurs przygotowujący uczestników do różnego typu wystąpień publicznych (prezentacji, wystąpień na konferencjach, udziału w dyskusjach), a także wystąpień w telewizji oraz innych mediach (wywiadów, wypowiedzi, udziału w programach publicystycznych itp.).


Kurs składa się z konsultacji, dużej liczby ćwiczeń praktycznych oraz analiz. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej (f2f). Przed szkoleniem do każdej z osób mających wziąć udział w zajęciach kierujemy specjalną ankietę, której celem jest poznanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika oraz odpowiednie przygotowanie zawartości poszczególnych modułów szkolenia.

W szkoleniu jednego dnia uczestniczy grupa 2-3 osób, które rozpoczynają zajęcia z przesunięciem czasowym. W przypadku szkoleń zamkniętych (tzn. gdy zlecający zamawia szkolenie dla określonej grupy osób) istnieje możliwość modyfikacji programu zajęć oraz jego uzupełniania o dodatkowe elementy wg uzgodnień indywidualnych.

Zajęcia prowadzi jednocześnie kilku trenerów, co pozwala maksymalnie obiektywizować oceny i zalecenia wynikające z prowadzonych konsultacji. Większość ćwiczeń praktycznych realizujemy w profesjonalnym studiu telewizyjnym, które połączone jest z pozostałymi pracowniami, w których odbywają się zajęcia. Pozwala to na natychmiastowy podgląd nagrań i zapewnia indywidualny tryb prowadzenia konsultacji i treningów. 


Standardowy program kursu składa się z konsultacji ze stylistą, podczas której wykonywana jest też charakteryzacja przed nagraniami, trzech konsultacji prowadzonych przez logopedę medialnego, trzech bloków treningowych w studiu telewizyjnym oraz trzech sesji analitycznych po nagraniach. 


Przykładowy układ zajęć:

(program standardowy, tryb indywidualny, szkolenie 3 osób w ciągu jednego dnia) 


Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie Akademii Telewizyjnej TVP (Warszawa,
ul. Woronicza 17, bud. R).
Kursy organizowane poza siedzibą Akademii Telewizyjnej TVP są projektowane, uzgadniane i wyceniane indywidualnie.

 

Zakres konsultacji i treningów:

Konsultacja ze stylistą:

Indywidualna konsultacja dotycząca ubioru i makijażu oparta m.in. na analizie kolorystycznej. Dopasowanie stroju do sylwetki i typu urody oraz rodzaju wystąpienia/audycji, dobór fryzury, makijażu i dodatków, Wzorcowa charakteryzacja przed nagraniami w studiu.

Konsultacje z logopeda medialnym:

Indywidualna, ogólna analiza sposobu mówienia i czytania (głos, artykulacja, dykcja), uświadomienie wad i zalet głosu i sposobu jego używania (jeśli uczestnik dostarczył przed szkoleniem oryginalne nagrania dotychczasowych własnych wystąpień medialnych – omówienie przeprowadzonej analizy). Analiza nagranych wystąpień pod względem sposobu posługiwania się głosem i interpretacji oraz wpływu na wizerunek. Porady oraz odpowiednie zalecenia ćwiczeń wybranych elementów.

 

Treningi praktyczne (nagrania w studiu telewizyjnym):

Nagrywanie autoprezentacji, symulowanych wypowiedzi na zadany temat (także typu „setka” – jak do programu informacyjnego). Możliwość nagrania fragmentu przygotowanego wystąpienia lub prezentacji. Nagrywanie symulowanych wywiadów. Powtórne nagrania wygranych elementów po sesji analitycznej (wg uzgodnień z trenerem analitykiem).


Sesje analityczne:

Analiza nagrań pod względem „ogólnego wrażenia”, zwięzłości treści, poprawności językowej i skuteczności przekazu, sposobu wykorzystania środków technicznych (mikrofon, kamera, itd.), zachowań niewerbalnych, utrzymania reżimów czasowych, świadomości organizacji przestrzeni/sytuacji studyjnej (położenie i praca kamer itd.). Ewaluacja - podsumowanie konsultacji oraz wskazówki i zalecenia dotyczące ewentualnych samodzielnych ćwiczeń.


Kopie nagrań:

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje kopię kompletu nagrań dokonanych podczas zajęć w formie plików wideo skonwertowanych do formatu .mp4 (przekaz plików do pobrania za pośrednictwem jednego z serwisów umożliwiających transfer danych). TVP nie przechowuje nagrań. Po potwierdzeniu ich dostarczenia do uczestnika wszystkie kopie są usuwane.


Trenerzy:

W zależności od dziedziny, którą zajmuje się zawodowo uczestnik szkolenia oraz od wniosków
z przeprowadzonej analizy ankiety wstępnej, każdorazowo dokonujemy doboru zespołu trenerów, kierując się ich doświadczeniem i specjalizacją w rozwiązywaniu określonego typu problemów. Wybór kadry trenerskiej może być również uzależniony od ustalonego terminu realizacji szkolenia. Dobór kadry trenerskiej ograniczony jest w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. konfliktu interesów (w takich przypadkach Akademia Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”). Pozostałe informacje:

Do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania szkolenia pozostają napoje gorące (kawa, herbata), woda mineralna oraz słodkie przekąski (ciastka, paluszki itp.). Ponadto podczas przerwy między zajęciami
przed południem serwowane są kanapki. 

Obiad (godz. 15.00-16.00) podawany jest w restauracji „Kaprys” mieszczącej się na terenie TVP
(w bud. B). Posiłki serwowane są przez kelnerów. Wyboru potraw (a’la carte) uczestnicy dokonują na podstawie menu dostarczanego podczas przerw między zajęciami (ok. godz. 11.45). Restauracja „Kaprys” stara się spełnić wymogi specjalne dotyczące diety (np. wegetariańska, bezglutenowa, itp.) formułowane przez uczestników w ankietach wstępnych.

Wstęp i poruszanie się po terenie kompleksu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie wymaga posiadania odpowiednich przepustek. Wejście piesze znajduje się w bud. F (od ul. J. P. Woronicza). Możliwy jest również wjazd samochodem (od ul. Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej. Każdy uczestnik szkolenia, wraz z programem, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub wjazdu samochodem.