Kurs prezenterski drugiego stopnia
CENA*: 3444 ZŁ (2800 ZŁ + VAT)

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: (+48 22) 547 86 74, szkolenia@tvp.pl

Kurs stanowi kontynuację Podstawowego Kursu Prezenterskiego, utrwala nabytą wcześniej wiedzę i poszerza umiejętności m.in. w zakresie pracy w audycjach i relacjach na żywo. Przeznaczony jest szczególnie dla prezenterów magazynów telewizyjnych, programów informacyjnych, czy relacji internetowych realizowanych w streamingu. Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby, które uczestniczyły w zajęciach kursu stopnia podstawowego lub posiadają odpowiedni staż pracy w zawodzie.

Na program kursu, obejmujący łącznie 30 godzin zajęć składają się i.in. indywidualne konsultacje z logopedą medialnym, treningi rozmów z gośćmi przed kamerą, treningi pracy z teleprompterem, analizy poprawności językowej nagrań prowadzone przez konsultantów Poradni Językowej Akademii Telewizyjnej TVP, praktyczne treningi „standupera” (w tym symulowanych „wejść na żywo”), realizacje symulowanych pełnych wydań audycji informacyjnych lub magazynów telewizyjnych (realizacja studyjna z wejściami na żywo, poprzedzana pracami redakcyjnymi zespołu w newsroomie) oraz analizy zarejestrowanych materiałów. Zajęcia powadzone są w formie konwersatoriów, treningów w grupach max. 8-osobowych oraz konsultacji indywidualnych. Udział w kursie poprzedza wypełnienie i odesłanie ankiety wstępnej zawierającej informacje o doświadczeniu i oczekiwaniach uczestników oraz wskazania pomocne w przygotowaniu zajęć. Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie „Akademii Telewizyjnej TVP” (Warszawa, ul. J. P. Woronicza 17, bud. R).


Trenerzy:

Dobór kadry trenerskiej jest uzależniony od ustalonego terminu szkolenia i może być ograniczony w przypadku ryzyka zaistnienia tzw. konfliktu interesów (w takich przypadkach Akademia Telewizyjna TVP ściśle przestrzega reguł określonych w „Zasadach Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A.”). 

Kopie nagrań:

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje kopię kompletu nagrań dokonanych podczas zajęć w formie plików wideo skonwertowanych do formatu .mp4 (przekaz plików do pobrania za pośrednictwem jednego z serwisów umożliwiających transfer danych). TVP nie przechowuje nagrań. Po potwierdzeniu ich dostarczenia do uczestnika wszystkie kopie są usuwane.